Röda Villan

Renovering av "Röda Villan" åt Vallentuna Kommun. 

Röda Villan 6
Röda Villan 1
Röda Villan 2
Röda Villan 3
Röda Villan 4