trägolv med kvist

Om oss

Er partner för kvalitet, tillförlitlighet och hållbara lösningsalternativ

Vi på Bruske Entreprenad strävar alltid efter långsiktighet, hög kvalitet på våra arbeten och god lönsamhet. Det är våra huvudmål och styr vår verksamhet i allt vi gör. 

Vi är stolta över att vara en ledande aktör i Stockholm och dess omnejd när det gäller byggservice och ytskiktsrenovering inom reparation och underhåll. Med säte i Solna, Stockholm, sträcker sig vår verksamhet över hela Stockholms län inklusive Roslagen och dess omgivningar. 

En central aspekt i Bruske Entreprenads framgång bygger på att attrahera och behålla en motiverad och välutbildad arbetskraft. Därför fokuserar vi på att erbjuda en sund arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling för våra medarbetare. 

För oss är en ständig förbättring av verksamheten en väsentlig del av vårt kvalitets- och miljöarbete. Vi strävar efter att göra vårt arbete bättre och mer effektivt för att möta våra kunders behov på bästa möjliga sätt. Med en gedigen erfarenhet och starka värderingar är Bruske Entreprenad en pålitlig partner inom byggservice och ytskiktsrenovering.

Vår miljöinriktning

På Bruske Entreprenad är vi fast beslutna att inte bara leverera högkvalitativa byggtjänster utan också att göra det på ett hållbart och miljövänligt sätt. Vi inser att vår verksamhet har en påverkan på miljön, och därför är det av yttersta vikt för oss att minska denna påverkan så mycket som möjligt.

Vi tror starkt på att kontinuerlig utbildning är nyckeln till att öka medvetenheten om vår miljöpåverkan bland våra anställda. Genom att hålla våra medarbetare välutbildade och medvetna om de senaste miljövänliga praxisen, kan vi säkerställa att vi tar ansvar för våra handlingar och strävar efter att göra positiva förändringar.

För att säkerställa att våra åtgärder är effektiva, har vi implementerat övergripande kvalitetsmål för flera års sikt samt mer detaljerade kvalitetsmål för varje verksamhetsår. Vi mäter regelbundet utfallet av dessa mål för att se till att vår verksamhet följer våra intentioner och att vi kontinuerligt förbättrar oss.

Industrifärg

Vi är stolta över att ha etablerat avtal med företag som Byggbox och Stena Recycling för att hantera retur och återvinning av avfallsprodukter. Genom att effektivisera och planera våra transporter samt välja fordon med omtanke, strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Genom noggranna miljöutredningar har vi identifierat de områden där vår verksamhet har en betydande inverkan på miljön. Vi arbetar aktivt med att minska användningen av miljöbelastande ämnen och övergår till mer hållbara alternativ, såsom vattenburna färger och nya material inom byggsektorn. På så sätt minskar vi vår negativa miljöpåverkan och strävar mot en mer hållbar framtid för alla.

Våra yrkesroller

Projektledare måleri

Läs mer om Bruskes yrkesroller!

Läs vidare om våra olika yrkesroller på Bruske Entreprenad.